เขาหลัก, พังงา

Joe’s Steakhouse

ร้านลับๆ ในซอยลึก กับ เสต็กอร่อยๆ Joe’s Steakhouse เป็นรัานโปรดเสมอหากต้องการกินเสต็กที่เขาหลัก จ.พังงา

Read More »