เมือง, พังงา

Juumpo Family Recipes

Juumpo Family Recipes ห้องอาหารสูตรดั้งเดิมคนตะกั่วป่า ที่ เขาหลัก จ.พังงา ตั้งอยู่ภายในโรงแรม Hotel Gahn ที่ใครๆ ก็สามารถเข้าไปสั่งอาหารรับประทานได้โดยไม่ต้องเข้าพัก

Read More »