โคกกลอย, พังงา

เทียนเหล็ง บะกุ๊ดเต๋

เทียนเหล็ง บะกุ๊ดเต๋ ริมถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ใครเดินทางมา เขาหลัก ช่วงเช้าแล้วท้องยังว่างแวะเลย

Read More »