ป่าตอง, ภูเก็ต
Marina Gallery Resort

Marina Gallery Resort

Marina Gallery Resort รีสอร์ทได้แรงบันดาลใจในการออกแบบตกแต่งมาจากการที่ ภูเก็ต เป็นเมืองที่รับอารยธรรมและวัฒนธรรมมาจากหลายประเทศ

Read More »