ทุ่งมะพร้าว, พังงา
เขาไข่นุ้ย

เขาไข่นุ้ย

เขาไข่นุ้ย เป็นจุดชมวิวที่สามารถชมวิวได้ทั้งฝั่งทะเลอันดามัน และทะเลหมอกในตอนเช้า

Read More »